.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

belgicko

Belgicko

Elektronické mýto pre vozidlá nad 3,5 t

 

Tarifa pre Flámsko a Valónsko

Tarifa pre Brussel

Diaľnice

Mesto

€/km

˃ 3,5 t-12 t

˃ 12 t -32 t

˃ 32 t

€/km

˃ 3,5 t -12 t

˃ 12 t -32 t

˃ 32 t

˃ 3,5 t -12 t

˃ 12 t -32 t

˃ 32 t

Euro 0-1-2

0,146

0,196

0,200

Euro 0-1-2

0,146

0,176

0,200

0,188

0,263

0,292

Euro 3

0,126

0,176

0,180

Euro 3

0,126

0,145

0,180

0,163

0,238

0,267

Euro 4

0,095

0,145

0,149

Euro 4

0,095

0,124

0,149

0,132

0,207

0,236

Euro 5

0,074

0,124

0,128

Euro 5

0,074

0,124

0,128

0,109

0,184

0,213

Euro 6

0,074

0,124

0,128

Euro 6

0,074

0,176

0,128

0,099

0,174

0,203

 

Viac na www.viapass.be a www.uta.com/tankkarte/tindex/en_Belgium.htm

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.