.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

bulharsko

Bulharsko

platnosť/kategória

vozidlá do 3,5t a max. 8 sedadlami

vozidlá do 12t
a s viac ako 8 sedadlami
Euro 0, I, II

vozidlá do 12t
Euro III, IV, V, EEV a vyššie

nákladné vozidlá nad 12t
Euro 0, I, II

nákladné vozidlá nad 12t
Euro III, IV, V, EEV a vyššie

Denná

-

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

Týždňová

€ 8,00

€ 27,00

€ 21,00

€ 45,00

€ 34,00

Mesačná

€ 15,00

€ 54,00

€ 41,00

€ 89,00

€ 69,00

Ročná

€ 50,00

€ 537,00

€ 413,00

€ 891,00

€ 685,00

Mesačná známka platí do rovnakého dňa nasledujúceho mesiaca (pokiaľ deň neexistuje napr. 31 platí do posledného dňa v mesiaci)

Ročná týždenná známka platí 7 dní vrátane dňa nákupu

Orientačné ceny za prievoz a prejazd mostov

Most (prievoz)

motocykle

automobily do 3,5t

automobily do 3,5t s prívesom

Giurgiu - Ruse (most do RO)

zdarma

-

€ 6,00

Silistra - Kalarash (prievoz do RO)

€ 3,00

€ 7,00

€ 25,00

Vidin - Kalafat (most do RO)

€ 6,00

€ 6,00

Oriahovo - Beket (prievoz do RO)

€ 3,00

€ 12,00

€ 40,00

Nikopol - Turnu Magurele (prievoz do RO)

€ 2,00

€ 12,00

€ 32,00

Svishtov - Zimnicea (prievoz BG - RO)

€ 3,00

€ 4,00*

€ 8,00

* cena pre automobily s max. 5 sedadlami

 

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.