.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

slovensko

Lotyšsko

Pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti sa platí mýto.

Vozidlá a súpravy s celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t

Emisná trieda

Tarifa v EUR

Denná

týždenná

mesačná

ročná

EURO 0, I, II, III

8

20

40

484

EURO IV a vyššia

400

 

Vozidlá a súpravy s celkovou hmotnosťou nad 12 t

Emisná trieda

Počet náprav

Tarifa v EUR

Denná

týždenná

mesačná

ročná

EURO 0

EURO I

EURO II

do 3 náprav

11

27

55

555

4 a viac náprav

11

46

92

925

EURO III

do 3 náprav

9

24

48

484

4 a viac náprav

11

40

80

804

EURO IV a vyšia

do 3 náprav

8

21

43

427

4 a viac náprav

11

36

71

711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.lvvignette.eu

 

 

 

 

 

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.