.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

macedonsko

Macedónsko

Kategórie vozidiel

1

Motorové vozidla s 2 nápravami, s maximálnou výškou do 1,30 m (s výnimkou dodávok)

2

Motorová vozidla s 2 nápravami, s maximálnou výškou do 1,30 m (dodávka, osobný automobil s prívesom alebo karavanom)

3

Motorové vozidla s 2 alebo 3 nápravami, s výškou nad 1,3 m (vrátane dodávok s prívesom)

4

Morové vozidla s 4 alebo viac nápravami s výškou nad 1,30 m.

 

 

Diažnica

Kat. I

Kat. II

Kat. III

Kat. IV

Kumanovo -Miladinovci

1.50 EUR

2 EUR

3.50 EUR

5 EUR

Miladinovci - Skopje

1 EUR

1 EUR

2 EUR

3 EUR

Skopje - Petrovec

1 EUR

1 EUR

2 EUR

3 EUR

Petrovec - Veles

1.50 EUR

2.50 EUR

4.50 EUR

6.50 EUR

Veles - Gradsko

1.50 EUR

2 EUR

3.50 EUR

5 EUR

E-65: Tetovo - Gostivar

1 EUR

2 EUR

3 EUR

4 EUR

E-65: Tetovo - Skopje

2 EUR

3 EUR

4 EUR

7 EUR

 

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.