.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

madarsko

Maďarsko

Od 1.1.2008 Maďarsko zrušilo "fyzické" diaľničné nálepky, ale vodič sa pri kontrole preukáže dokladom o zaplatení.

Platba za využívanie diaľnic a vybraných hlavných ciest sa okrem "kamenných" predajných miest dá realizovať aj cez
internet alebo prostredníctvom SMS.

 

Ceny diaľničných známok

 

10 dní

1 mesiac

1 rok

národná

regionálna*

D1M

Motocykle

1 470 HUF

 

 

 

D1

Osobné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t a do 7 sedadiel + prívesný vozík

2 975 HUF

4 780 HUF

42 980 HUF

5000 HUF

D2

Osobné  vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t a nad 7 sedadiel a nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t

5950 HUF

9560 HUF

42 980 HUF

10 000 HUF

U

Prívesy kategórie D2 a B2

2 975 HUF

4 780 HUF

42 980 HUF

5000 HUF

B2

Autobusy

13 385 HUF

21 975 HUF

199 975 HUF

20 000 HUF

 

Poplatky za používanie diaľnic pre nákladné vozidla s hmotnosťou nad 3,5 t v HUF/km

 

 

Kategória vozidla

Nákladné vozidlá s dvomi nápravami

Nákladné vozidlá s tromi nápravami

Nákladné vozidlá so štyrmi a viac nápravami

Diaľnica a cesta pre motorové vozidlá

Cesta 1. triedy

Diaľnica a cesta pre motorové vozidlá

Cesta 1. triedy

Diaľnica a cesta pre motorové vozidlá

Cesta 1. triedy

A (≥ EURO III.)

44,54

18,95

62,49

32,80

91,04

54,78

B (EURO II.)

52,40

22,29

73,52

38,59

113,80

70,98

C (EURO I.)

60,26

25,63

84,55

44,38

136,56

85,18

 

* Ročné povolenia pre vozidlá kategórie D1, D2, U a B2 použité pre cesty v jednom alebo viac špecifikovaných krajoch.

 

Viac informácii na www.hu-go.hu  a  www.motorway.hu

 

 

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.