.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

norsko

Nórsko

 

Príklady mýtneho (v NOK) pre dole uvedené komunikácie:

 

Vozidlá do 3.500 kg

Vozidlá nad 3.500 kg

Bomringen - Oslo

31 NOK

93 NOK

Trondheim-Stjordal, Sor-Trondelag

- stanice mýtneho Ranheim

- stanice mýtneho Leistad

- stanice mýtneho Hommelvik

33
 17
 17

66
 34
 34

Ferjesambandet Flakk-Rorvik

82

164

mestský okruh Oslo

31

93

mestský okruh Baerum

15.50

46.50

mestský okruh Trondheim

Bez poplatku

Bez poplatku

 

Zdroj: http://www.autopass.no/en/payment/rates-and-discounts/_attachment/71964?_ts=157c1c16ac8

 

 

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.