.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

slovinsko

Slovinsko

 

Diaľničné známky

Dvoj stopové vozidlá s  výškou nad prednou nápravou nad 1,3 m a hmotnosťou do 3,5 t

Týždňová

30 EUR

Mesačná

60 EUR

Ročná

220 EUR

Dvoj stopové vozidlá s maximálnou výškou nad prednou nápravou 1,3 a hmotnosťou do 3,5 t

Týždňová

15 EUR

Mesačná

30 EUR

Ročná

110 EUR

Jedno stopové vozidlá (motocykle)

Týždňová

7,50 EUR

Polročná

30 EUR

Ročná*

55 EUR

Ročná diaľničná známka platí od 1.12.2016 do 31.1.2018

Kategórie vozidiel

R3

Vozidlá s 2 alebo viac nápravami a maximálnou výškou nad prednou nápravou presahujúcou 1,3m, s hmotnosťou nad 3,5t

R4

Vozidlá s 3 alebo viac nápravami a maximálnou výškou nad prednou nápravou presahujúcou 1,3m, s hmotnosťou nad 3,5t

 

     Diaľnica

R3

R4

 

A1 Šentilj - Maribor

Exit

Pesnica

4,60

7,80

 

A1 Ptujska cesta (Maribor Vzhod) - Arja vas

Exit

Tepanje

14,80

24,70

Slovenske Konjice

7,00

11,70

 

A1 Arja vas - Trojane

Exit

Vransko

7,10

11,80

 

A1 Trojane - Ljubljana

Exit

Kompolje

9,30

15,50

Lukovica

4,80

8,00

Krtina

3,80

6,40

Blagovica

2,20

3,70

 

A1 Ljubljana - Srmin

Exit

Ljubljana zahod

0

0

Vrhnika

4,80

8,10

Logatec

7,00

11,60

Unec

9,60

16,10

Postojna

12,60

21,00

Razdrto

Nanos

20,40

34,10

Senožeče

16,80

28,20

Divača

18,70

31,30

Kozina

20,50

34,40

Videž

25,40

42,50

Kozina

4,90

8,10

 

A1/A3 Ljubljana - Fernetiči

Exit

Dane

21,10

35,30

 

A1/A3 Srmin - Fernetiči

Exit

Dane

10,60

17,70

 

H4 Ajdovščina - Vrtojba

Exit

Bazara

5,90

9,90

 

A2 Ljubljana - Podtabor

Exit

Torovo

10,10

16,90

 

A2 Ljubljana - Pluska

Exit

Dob

15,90

26,50

 

A2 Kronovo - Obrežje

Exit

Drnovo

11,90

19,90

Krško (Kronovo - Krško)

6,70

11,20

Krško (Krško - Obrežje)

5,20

8,70

 

A5 Maribor   
LenartMurska                Sobota – Lendava

 

 

Exit

Dragotinci

20,50

34,30

 

A4 MariborSlivnica - Ptuj

 

 

 

Prepolje

7,90

13,20

Tunel Karawanken

Kategória

EUR

Vozidlá s 2 nápravami a hmotnosťou do 3,5t

7,20

Vozidlá s 2 nápravami a hmotnosťou nad 3,5t

10,50

Vozidlá s 3 nápravami a hmotnosťou nad 3,5t

15,00

Vozidlá s viac ako 3 nápravami a hmotnosťou nad 3,5t

22,50

 
Zdroj: www.dars.si
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.