.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

spanielsko

Španielsko

 

Kategória

I

II

III

Vozidlá

Motocykle + prívesné vozíky, osobné autá a dodávky s maximálne 4 kolesami

Vozidlá 2 a 3 nápravami a autobusy, 2 nápravové vozidlá s prívesom s 1 nápravou

Vozidlá s 3 a viac nápravami, 2 a 3 nápravové vozidlá s prívesom 2 nápravami

 

 

Ceny vybraných úsekov

Úsek

diaľnica

dĺžka

I

II

III

Valencia - Alicante

AP 7

160 km

€ 16,00

€ 21,60

€ 23,70

Sevilla - Cádiz

AP 4

100 km

€ 6,75

€ 11,90

€ 13,20

Bilbao - Zaragoza

AP 68

305 km

€ 29,90

€ 54,40

€ 63,10

Barcelona - Valencia

AP 7

350 km

€ 38,47

€ 58,26

€ 67,56

Malaga - Valencia

*

650 km

€ 14,85

€ 20,1

€ 22,00

Madrid - Donostia-San Sebastián

*

450 km

€ 17,51

€ 32,10

€ 36,04

Vigo - Donostia-San Sebastián

*

760 km

€ 22,87

€ 41,18

€ 46,95

Madrid - Barcelona

*

620 km

€ 32,75

€ 50,12

€ 70,62

Irún - Gijón

*

380 km

€ 10,04

€ 20,18

€ 23,25

Figures - Gibraltar

*

1260 km

€ 78,44

€ 115,36

€ 133,81

 

Ceny za prejazd tunelov

tunnel / kategoria

A

B

C

D

Webová  sránka

Tunel del Cadi

€ 9,88

€ 12,26

€ 26,76

€ 32,09

tuneldelcadi.com

Tunels de Vallvidrera *

€ 3,09 /€ 2,75

€ 3,97/€ 3,53

€ 6,24/€ 5,54

€ 8,28/€ 7,36

tunelsdevallvidrera.com

 

Katégórie vozidiel za prejazd tunelov

Kategória

A

B

C

D

Vozidlá

motocykle

prívesy

osobné autá, dodávky do 9 sedadiel, 4 kolesami, do 3,5 t , príves s 1 nápravou

Vozidlá s 2 nápravami a autobusy so 4 kolesami

Väčšie vozidla ako predchádzajúcich kategóriách

*

 

 

viac informácii nájdete na stránke www.aseta.es a https://www.iru.org/infocentre-item-action?id=1455&lang=en

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.