.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

svajciarsko

Švajčiarsko

Diaľničná známka

Pre používanie švajčiarskych diaľnic a viacprúdových ciest musí mať každé vozidlo do 3,5t celkovej hmotnosti, zakúpenú a nalepenú diaľničnú známku.
Cena ročnej diaľničnej známky je 40 CHF cca 34 EUR.

 

Poplatky za používanie diaľnic a ciest pre vozidlá nad 3,5 t

Kategória vozidiel

Emisná trieda

Sadzba

I

Euro 2*, 1 a 0

3.10 ct./ tkm

II

Euro 3*

2.69 ct./ tkm

III

Euro 4 a  5

2.28 ct./ tkm

III

Euro 6

2.05 ct/  tkm

* 10% zľava pre vozidlá neprekračujúce limitné hodnoty škodlivín emisnej triedy euro  4 (0,02 g/kwh).

 

Príklad výpočtu:

Celková hmotnosť

18 t

Emisná trieda  Euro 5

2.28 ct./tkm

Vzdialenosť

100 km

Cena

CHF 41.05


Kalkkulácia: 18 x 2.28 x 100 = 4105 ct. = CHF 41.05

 

Zdroj: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04204/04208/04744/index.html?lang=en

 

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.