.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Ekonomika
Všetky informácie z oblasti ekonomiky
Svetová jednotka Audatex (Solera Group) preberá IBS Automotive
(Bratislava) - Spoločnosť Audatex, významný hráč na poli IT riešení pre oblasť automobilového priemyslu a poisťovníctva, prevzala IBS Automotive, popredného poskytovateľa dát pre oceňovanie vozidiel v SR a ČR.

Softvérové riešenia a služby Audatex používajú výrobcovia a dovozcovia automobilov, poisťovne, servisy, lízingové a finančné spoločnosti a ich dodávatelia v priebehu celého životného cyklu motorových vozidiel – od „narodenia“ až po ich likvidáciu. V Slovenskej republike využívajú služby Audatexu okrem iného všetky poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie motorových vozidiel, väčšina výrobcov a dovozcov automobilov, a zároveň väčšina autorizovaných i neautorizovaných servisov a lakovní. Spoločnosť je súčasťou skupiny Solera Holdings, popredného poskytovateľa softvéru a služieb v oblasti riadenia rizík a majetku pre automobilový a majetkový trh vrátane neživotného poistenia.

Komplexné riešenia

Dáta a riešenia IBS využívajú poisťovne, banky a leasingové spoločnosti na Slovensku i Česku pri oceňovaní vozidiel a stanovovaní ich hodnoty. Tieto informácie v kombinácii s ďalšími službami umožnia Audatexu ponúkať klientom v oblasti poistenia jedinečné riešenia. „Rozširovanie portfólia produktov a služieb v oblasti riadenia rizík a majetku je kľúčové pre ďalší úspešný rozvoj biznisu našich zákazníkov,“ hovorí Derek Cummins, výkonný riaditeľ Audatex pre Slovensko a Českú republiku. „Kombinácia informačných zdrojov Audatexu a IBS nám umožní ponúknuť našim zákazníkom komplexné riešenie, ktoré zaistí výrazné zjednodušenie a zrýchlenie procesov a následne ich klientom prinesie skvalitnenie a zrýchlenie poskytovaných služieb.“

Kto sú:

IBS Automotive je jedným z najvyhľadávanejších poskytovateľov dátových, informačných a znaleckých integrovaných služieb v sektore Automotive v Českej republike a Slovenskej republike, založenom na vývoji vlastných produkčných databáz a online aplikácií TAXExpert na oceňovanie vozidiel. Rozsiahla databáza obsahuje viac ako 170 000 typov vozidiel všetkých kategórií na českom a slovenskom trhu. Medzi hlavné dostupné funkcionality a samostatné aplikačné riešenia IBS patrí metodika zatriedenia a identifikácie vozidiel; parametrické, technické a cenové porovnania vozidiel a ich výbav; časová a priebehová amortizácia; flotilové oceňovanie; štatistika, porovnanie a záruka validity parametrov vozidiel; export vozidiel na webové inzertné portály a komplexné aplikačné riešenia pre autobazáry a predajcov vozidiel, autoservisy, lízingové spoločnosti, poisťovne a poisťovacích maklérov, znalcov a expertov.

O spoločnosti Audatex

Audatex je tvorca a dodávateľ softvérových riešení a služieb, ktoré používajú zákazníci z radov výrobcov vozidiel, lízingových a finančných spoločností, poisťovní, servisov a ich dodávateľov v priebehu celého životného cyklu motorových vozidiel – od „narodenia“ až po ich likvidáciu. Špecifickú oblasť služieb Audatex-u tvorí podpora likvidácie poistných udalostí a to najmä expertné softvérové nástroje na presnú identifikáciu a kalkuláciu nákladov na opravu. Dáta a programy Audatex využívajú tisícky pracovníkov poisťovní, autoservisov, znalcov aj ďalších odborníkov z oblasti automobilového priemyslu. Firma sa na Slovensku od roku 1996 prostredníctvom zastúpenia a od roku 2004 ako samostatná spoločnosť sústreďuje na oblasť automatizovaných výpočtov nákladov na opravy a riadenie škôd na vozidlách. Spoločnosť Audatex pôsobí vo viac ako 70 krajinách sveta a je súčasťou skupiny Solera Holdings, ktorá je významným poskytovateľom technológií, služieb a konzultácií v oblasti procesov zameraných na likvidáciu poistných udalostí pre automobilový a majetkový trh v rámci globálneho odvetvia neživotného poistenia.

Ďalšie informácie nájdete na: www.audatex.sk, www.solerainc.com


Zdieľajte na Facebooku
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.