.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Ekonomika
Všetky informácie z oblasti ekonomiky
Hyundai Motor Europe: Nový prezident a CEO
(Offenbach) - Hyung Cheong Kim nastúpil do funkcie prezidenta a CEO spoločnosti Hyundai Motor Europe. Z titulu tejto funkcie bude zodpovedný za ďalší rozvoj spoločnosti, a vedenie tímu manažérov v európskej centrále a dohľad nad činnosťou importérskych spoločností v 30 štátoch Európy.

Hyung Cheong Kim nastúpil do funkcie, ktorú doteraz zastával Byung Kwon Rhim. Ten sa vracia do Soulu, kde bude viesť divíziu zahraničného predaja Hyundai Motor Company.

Hyung Cheong Kim začal svoju kariéru v spoločnosti Hyundai Motor Company v Kórei. Počas uplynulých 29 rokov pracoval prevažne v divízii zahraničných operácií, kde plnil rozličné úlohy v globálnej centrále, ako aj v USA a Kanade.

V Európe spoločnosť Hyundai Motor dosiahla v prvom štvrťroku 2015 svoj najlepší výsledok v príslušnom období roka v histórii, keď predaj medziročne vzrástol o 9,7 % na 119 855 automobilov.


Zdieľajte na Facebooku
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.