.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Ekonomika
Všetky informácie z oblasti ekonomiky
Hyundai v Európe
(Bratislava) - Spoločnosť Hyundai Motor doteraz odovzdala európskym zákazníkom celkovo 6 miliónov automobilov od začiatku predaja v regióne v roku 1977.

Hyundai progresívne zvyšuje predaj v Európe v súlade s rastúcim dopytom po svojom expandujúcom programe európskych modelov. Spoločnosť potrebovala dlhých 19 rokov kým predala prvý milión automobilov v Európe. Odvtedy sa čas po každý ďalší míľnik postupne skracoval, keď posledný milión automobilov Hyundai predal za dva roky.

Na záujem o automobily v regióne sa výrobca snaží reagovať investíciami do svojej lokálnej infraštruktúry v rámci svojej stratégie vyrábať automobily, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky a nároky európskych zákazníkov. Hyundai investoval vyše 3 miliardy € do tejto infraštruktúry, zahŕňajúcej okrem výrobných závodov aj výskumné a vývojové centrum a centrálu pre automobilový šport.

Úspešnosť týchto regionálnych investícií potvrdzuje skutočnosť, že až 95 % všetkých automobilov Hyundai predávaných v Európe bolo navrhnutých, skonštruovaných a vyvinutých v európskom technickom centre v Rüsselsheime, Nemecko a 90 % sa vyrába v dvoch výrobných závodoch značky v regióne – v Českej republike a Turecku.

V obidvoch závodoch bola výrazne zvýšená výrobná kapacita aby bolo možné uspokojiť dopyt európskych zákazníkov po produktoch Hyundai. Český výrobný závod vyrába 300.000 automobilov ročne. Turecký závod má teraz ročnú kapacitu 200.000 kusov od spustenia výroby modelu i10 novej generácie začiatkom roka 2014.

Z výrazných pokračujúcich investícií značky v regióne profitujú aj občania európskych štátov. Prítomnosť značky Hyundai v Európe vytvorila 152.000 pracovných miest (stav z roku 2012). Toto číslo predstavuje nárast o 18 % oproti roku 2011, čo demonštruje rastúci význam značky v regióne. Hyundai zaplatil v roku 2012 vládam európskych štátov dane v úhrnnom objeme 1,3 miliardy € a od dodávateľov v tom istom období nakúpil diely v hodnote 2 miliardy €.

V rámci iniciatívy ‘Product Momentum 2017’ Hyundai v období najbližších štyroch rokov uvedie na trh v Európe 22 nových modelov a modelových verzií pre dosiahnutie vytýčeného cieľa – trhového podielu 5 % v roku 2020.


Zdieľajte na Facebooku
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.