.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Ekonomika
Všetky informácie z oblasti ekonomiky
Toyota: Nárast zisk
(Tokio) - Toyota Motor Corporation (TMC) minulý týždeň oznámila finančné výsledky za posledný fiškálny rok, ktorý u tejto spoločnosti končí 31. marca 2014.

Konsolidované čisté tržby za uvedené obdobie dosiahli výšku 25,69 bilióna jenov, čo oproti predchádzajúcemu fiškálnemu roku znamená nárast o 16,4 percenta. Prevádzkový zisk sa zvýšil z 1,32 bilióna jenov na 2,29 bil. jenov (nárast o 971,2 mld. jenov), pričom zisk pred odčítaním dane z príjmu činil 2,44 bil. jenov. Čistý zisk vzrástol z pôvodných 962,1 mld. jenov na 1,82 bil. jenov.

Európa

Na európskych trhoch od apríla 2013 do marca 2014 predala TMC celkovo 844 003 vozidiel, čo znamená nárast o 44 918 kusov. Prevádzkový zisk tu vzrástol o 31,7 mld. jenov (236,5 mil. eur pri kurze 134 jenov/euro) na 58,2 mld. jenov (434,5 mil. eur).

Zvyšok sveta

Odbyt v Japonsku vzrástol o 86 614 vozidiel na výsledných 2 365 410 kusov. Prevádzkový zisk z činností na japonskom trhu vzrástol o 933,8 mld. jenov na 1,51 bil. jenov.

V Severnej Amerike sa predalo celkovo 2 529 398 vozidiel, čo predstavuje nárast o 60 594 kusov. Prevádzkový hospodársky výsledok tu vzrástol o 104,1 mld. jenov na 326,0 mld. jenov, vrátane zápočtu strát vo výške 15,5 mld. jenov z titulu úrokových swapov. Prevádzkový zisk bez započítania dopadov zhodnotenia/strát z titulu úrokových swapov vzrástol o 152,7 mld. jenov na 341,5 mld. jenov.

V Ázii sa predalo 1 608 355 vozidiel, čo predstavuje pokles o 75 223 kusov. Prevádzkový hospodársky výsledok pritom vzrástol o 19,6 mld. jenov na 395,7 mld. jenov.

V ostatných svetových regiónoch (vrátane Strednej a Južnej Ameriky, Oceánie, Afriky a Stredného východu) dosiahol predaj celkovo 1 768 867 vozidiel, čo predstavuje nárast o 128 466 kusov, zatiaľ čo prevádzkový zisk poklesol o 91,1 mld. jenov na 42,5 mld. jenov.

Finančné služby

Prevádzkový hospodársky výsledok v odvetví finančných služieb poklesol o 20,9 mld. jenov na 294,8 mld. jenov, vrátane zápočtu strát 22,0 mld. jenov z titulu úrokových swapov. Prevádzkový zisk bez započítania dopadov uvedeného zhodnotenia/strát vzrástol o 30,7 mld. jenov na 316,9 mld. jenov.

Predpoveď pre fiškálny rok končiaci dátumom 31. marca 2015

TMC odhaduje, že konsolidovaný svetový predaj vozidiel TMC vo fiškálnom roku končiacom 31. marca 2015 bude činiť 9,1 mil. vozidiel.

TMC okrem toho očakáva konsolidované čisté tržby vo výške 25,7 bil. jenov, prevádzkový zisk v objeme 2,3 bil. jenov a čistý zisk vo výške 1,78 bil. jenov (platí pre fiškálny rok končiaci dňom 31. marca 2015 pri výmennom kurze 100 jenov/USD, resp. 140 jenov/euro).

TMC tiež oznamuje výšku ročnej dividendy 100 jenov na akciu, ktorá bude navrhnutá na valnom zhromaždení akcionárov v júni tohto roka.


Zdieľajte na Facebooku
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.