.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

Inzercia

Uvádzané údaje budú verejne dostupné pri zobrazení inzerátu. Preto Vás prosíme o uvádzanie pravdivých údajov. Stellacentrum si zároveň vyhradzuje právo overenia pravosti zadaných údajov a kontaktov.
Ďakujeme za porozumenie.

Meno:
Mesto:
Telefón:
e-mail:


Kúpim
Nadpis (Maximálny počet znakov 40):

Cena:,- EUR

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.