.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

Inzercia

Uvádzané údaje budú verejne dostupné pri zobrazení inzerátu. Preto Vás prosíme o uvádzanie pravdivých údajov. Stellacentrum si zároveň vyhradzuje právo overenia pravosti zadaných údajov a kontaktov.
Ďakujeme za porozumenie.

Meno:
Mesto:
Telefón:
e-mail:


Predám
Nadpis (Maximálny počet znakov 40):

Cena:,- EUR


Fotografie
Fotografie ukladajte vo formáte jpg a veľkosti 640 x 480, inak je možnosť že sa nezobrazia, alebo budú deformované.

Vložte obrázok 1 (tento bude zobrazovaný na úvodnej stránke inzercie)

Vložte obrázok 2

Vložte obrázok 3

Vložte obrázok 4

Vložte obrázok 5

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.