.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk


Bratislava – Záhorská Bystrica
Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená Bratislavská ulica v Bratislave – Záhorskej Bystrici. Obchádzkové trasy, v smere do Stupavy sú vedene po miestnych komunikáciách Tatranská, Gbelská a Záhorská v Záhorskej Bystrici. Vozidla nad 10 m musia použiť v smere do Stupavy diaľnicu D2. Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením. V smere zo Stupavy do Bratislavy je Bratislavská ulica prejazdná.
Platí od 08.03.2017 do 31.05.2017


Trnava
Pre rekonštrukciu je uzatvorený ľavý jazdný pruh na Šafárikovej ulici v Trnave, od križovatky s ulicou Jána Bottu po križovatku s Botanickou ulicou. Šafárikova ulica je prejazdná iba v jednom jazdnom smere a to z ulice Jána Bottu na Botanickú ulicu. Ulice Hurbanova a Kuzmányho budú počas rekonštrukčných prác na telese komunikácie od ulice Šafárikova uzavreté a prístupné len z ulice Terézie Vansovej a bude na nich obojsmerná premávka. Z vnútrobloku obytného súboru Šafárikova bude prikázaný smer jazdy smerom na ulicu Botanická.
Platí od 15.03.2017 do 07.04.2017


Partizánske – Malé Bielice, Malé Uherce
Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená Hlavná a Mostová ulica v Partizánskom – Malých Bieliciach, v úseku po Bielicku ulicu a cesta I. triedy č. 64 v Malých Uherciach. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 15.03.2017 do 30.06.2017


Nižná nad Oravou
Z dôvodu zlého technického stavu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.
Platí od 27.02 2017 do odvolania


Strečno
Pre sanáciu skalného brala bude od 1.4.2017 soboty rána 08:00 hod. do 2.4.2017 nedele večera 16:00 hod. uzatvorená cesta I. triedy č. 18 pod Strečnom a diaľnica D1, od križovatky Martin po Dubnú Skalu. Obchádzka pre osobnú dopravu do celkovej hmotnosti 7,5 t vedie cez Terchovú. Kamiónovej doprave sa odporúčame žilinskému kraju úplne vyhnúť a použiť obchádzku po rýchlostnej ceste R1, cez Banskú Bystricu, Zvolen, Žiar nad Hronom, Prievidzu, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Žilinu.
Platí od 01.04.2017 08:00 h do 02.04.2017 16:00 h


Košice
Pre modernizáciu električkových tratí je čiastočne uzatvorená Južná trieda v Košiciach, na križovatke pod mostom VSS. V smere z centra mesta sa nedostanete na Alejovú ulicu, na sídlisko Nad Jazerom ani do Barce. Obchádzka vedie po odbočení z Južnej triedy cez Cintorínsku, Rastislavovu a Alejovú ulicu, s napojením na privádzač rýchlostnej cesty. Z Barce je možné odbočiť iba doprava na most VSS. Vodiči môžu pokračovať cez Vyšné Opátske na Prešovskú Sečovskú cestu alebo sa pri teplárni otočiť a vrátiť sa späť na most VSS.
Platí od 04.03.2017 do 31.07.2017

<- VŠETKY AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA NÁJDETE TU ->
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.