.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Rady motoristom
Všetky rady
Bezpečná škôlka už piaty rok
(Bratislava 2. Februára) - Goodyear v týchto dňoch spúšťa ďalší ročník osvedčeného projektu s názvom „ Goodyear - Bezpečná škôlka“. Hlavným cieľom, je zvýšenie bezpečnosti detí z materských škôl v rámci cestnej premávky. Projekt má za sebou štyri úspešné ročníky nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku. V priebehu minulých ročníkov bol projekt rozšírený aj do ďalších krajín, napr. Maďarsko, Slovinsko alebo Chorvátsko. V regióne Česko- Slovensko- Maďarsko sa doteraz zapojilo do projektu takmer 2 500 materských škôl.

Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Slovakia sa v roku 2008 rozhodla podporiť bezpečnosť ešte viac a zamerať sa hlavne na najmenších a najohrozenejších účastníkov cestnej premávky- deti z materských škôl. Najväčším nebezpečenstvom pre deti je nedostatočná informovanosť o cestnej premávke, z ktorej vyplývajú pravidlá a povinnosti pre účastníkov cestnej dopravy. Jedným z nástrojov, ktorý môže účinne riešiť celý rad príčin dopravných nehôd detí je prevencia a osveta prostredníctvom dopravnej výchovy, zameranej na deti už v materských školách. „V posledných rokoch sa osvedčenou pomôckou v rámci dopravnej výchovy stalo používanie reflexných viest. Používanie viest u detí vyvoláva záujem o problematiku a chovanie sa v rámci cestnej komunikácie. Deti vďaka nim pochopia rozdiely medzi pohybom v cestnej premávke a na ihrisku, alebo v parku," uviedla Katarína Ardová Marketing & PR koordinátorka spoločnosti Goodyear Dunlop Tires.

Nosenie viest v bežnej cestnej premávke nielen deťmi, ale aj ostatnými účastníkmi cestnej premávky- chodcami, cyklistami, uľahčuje život aj vodičom, ktorí tohto účastníka cestnej komunikácie vidia s ďaleko väčším predstihom a môžu tak prispôsobiť svoj štýl jazdy. Podľa výskumu, porovnávajúceho viditeľnosť osoby v reflexnej veste a bez nej, vodič zaznamená chodca bez reflexnej vesty o 5 až 15 sekúnd neskôr, v závislosti na konkrétnych svetelných podmienkach. Pri rýchlosti nad 60 km/ h tento rozdiel predstavuje vzdialenosť minimálne 100 metrov prejdených navyše, čo v kritickej situácii môže rozhodovať o ľudskom živote.

V rámci projektu Goodyear- Bezpečná škôlka, ktorý bol tento rok spustený 1. februára, novo registrované materské školy získajú sadu 20 reflexných viest pre deti a dve pre pani učiteľky. Registrácia prebieha prostredníctvom webovej stránky www.bezpecnaskolka.sk, kde škôlky nájdu aj ďalšie informácie k projektu, súťažiam a tipom. Rodičia sa tu dozvedia informácie, ako bezpečne cestovať s deťmi. Deti môžu navštíviť databázu online hier, maľovanky a kvízy. Získaním sady reflexných viest výhody pre registrované škôlky len začínajú. Napríklad, škôlky, ktoré sa registrovali v minulom roku, tento rok získajú magnetické tabule, kde si môžu deti zábavnou formou precvičiť, ako sa zachovať v rôznych dopravných situáciách.


Zdieľajte na Facebooku

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.