.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Rady motoristom
Všetky rady
Bezpečná cesta do školy
(Bratislava, 7. septembra 2012) - Európskym trendom je klesajúci počet detí, ktoré chodia do školy pešo, keďže stále viac rodičov ich dopravuje autom. Odborníci však upozorňujú, že s neustále pribúdajúcim počtom automobilov je dôležité, aby si deti osvojili základy bezpečnosti na cestách čo najskôr.

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko v spolupráci s detskou psychologičkou pripravila niekoľko tipov a rád, ako bezpečne zvládnuť cestu do školy.

Do nového školského roka nastúpilo takmer 57 tisíc prváčikov, pričom väčšinu z nich privezú rodičia do školy každý deň autom. Tento celoeurópsky trend má dva hlavné dôvody. Deti sa strachujú z cesty pešo, kvôli čoraz plnším a rušnejším cestám a rodičia sa boja, že ich dieťa cestu do školy ešte nezvládne. Je však dôležité, aby si deti v rámci prevencie osvojili pravidlá bezpečnosti na cestách čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnym rizikám.

„Deti do 10 rokov sú skupina, ktorá nie je schopná odhadnúť bezpečnostné riziko, preto by ich rodičia nemali púšťať samé do školy. V tomto veku si však deti najľahšie osvojujú nové informácie, a preto by sme ich mali učiť ako sa správať aj na cestách,“ povedala detská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková.

Z prieskumu spoločnosti, ktorého sa zúčastnilo 100 detí z ôsmych bratislavských základných škôl vyplynulo, že deti majú úroveň poznatkov v oblasti bezpečnosti na cestách dobrú. „Prieskum však ukázal aj nutnosť prevencie a dôslednej, no interaktívnej a zábavnej edukácie detí v tejto oblasti. Interaktívny edukačný portál www.skodahrou.sk preto neustále rozširujeme. Určený je pre deti na prvom stupni základných škôl, ale tiež pre učiteľov a rodičov,“ povedala Lucia Busquet, vedúca PR oddelenia spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Portál si dodnes vyskúšalo takmer 10 tisíc používateľov.

V rámci projektu ŠKODA Hrou pripravili odborníci zo spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko niekoľko praktických tipov a rád pre rodičov s deťmi, ako čo najbezpečnejšie zvládnuť cestu do školy:

Poznajte trasu do školy

Cestu, ktorú vaše dieťa pozná, zvládne ľahšie. Absolvujte s ním cestu do školy niekoľkokrát. Pomôžete mu tak správne sa rozhodnúť v situáciách, kedy by si nevedelo poradiť samotné.

Bezpečnosť na prvom mieste

Naučte vášho školáka tomuto zlatému pravidlu. Ukážte a odporučte mu čo najbezpečnejšiu cestu, aj keby mala byť dlhšia. Niekedy je pár krokov navyše lepších, než hroziace riziko.

Noste reflexné prvky

Viditeľnosť vášho dieťaťa je dôležitá. Oblečte ho do svetlých farieb alebo mu kúpte školskú tašku s reflexnými prvkami. Vodiči a cyklisti tak budú vedieť lepšie predvídať situáciu.

Cestujte vo dvojici

Dovoľte vášmu dieťaťu nech ide do školy s kamarátmi. Vo dvojici, prípadne vo väčšom počte bude viac v bezpečí a navzájom sa môžu ľahko upozorniť na možné riziká.

Rozprávajte sa s deťmi

Ozrejmite im možné riziká a nebezpečné situácie, s ktorými sa môžu cestou do školy stretnúť. Porozprávajte sa s nimi o vlastných skúsenostiach a taktiež, kde môžu nájsť v prípade potreby pomoc.


Zdieľajte na Facebooku

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.