.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Rady motoristom
Všetky rady
Toyota razantne zvýhodnila záruky
(Bratislava, 13. júl 2012) - Toyota Motor Slovakia prichádza s ponukou predĺženej záruky Toyota Extracare 3+2 / 160.000 km...

Toyota Extracare je poistný program, predstavený minulý rok, pokrývajúci mechanické i elektronické poruchy vozidla vrátane komponentov hybridného pohonu na porovnateľnej úrovni, ako je štandardná záruka výrobcu na nové vozidlo. Program nadväzuje na záruku výrobcu a predlžuje ju o ďalšie dva roky na päť rokov alebo o 60.000 km na celkových 160.000 km. Platnosť predĺženej záruky začína po ukončení záruky výrobcom (po 3 rokoch od uvedenia do prevádzky alebo ubehnutia 100.000 km, podľa toho, čo nastane skôr) a končí po 24 mesiacoch od tejto doby, alebo po dosiahnutia 160.000 km na vozidle, podľa toho, čo nastane skôr.

Cenové pásmo predĺženej záruky Extracare je rozdelené na 4 základné triedy s cieľom reflektovať súčasný stav v predajoch nových vozidiel Toyota na slovenskom trhu.

Súčasne bolo zavedené cenové zvýhodnenie pre majiteľov nových vozidiel, ktorí využijú ponuku zakúpenia predĺženej záruky Extracare v prvých 6 mesiacoch od jeho prevzatia.

Súčasťou programu sú taktiež bezplatné celoeurópske cestné asistenčné služby na ďalšie 2 roky bez obmedzenia počtu ubehnutých kilometrov.

Asistenčné služby Toyota Eurocare plynule nadväzujú na asistenčné služby poskytnuté na 3 roky pri predaji nového vozidla a predlžujú ich tak na celkovou dobu 5 rokov bez obmedzenia ubehnutých kilometrov. Asistenčné služby sú poskytované v rovnakom rozsahu, ako na nové vozidlo. Sú poskytované zdarma 24 hodín denne po celej Európe.

Program predĺženej záruky sa dá objednať u všetkých autorizovaných partnerov Toyota nielen pri kúpe nového vozidla, ale taktiež na súčasné vozidlo Toyota s preukázateľnou históriou - predpísanými servisnými údržbami, ktoré nie je staršie ako tri roky od uvedenia do prevádzky a nemá najazdených viac než 100.000 km. Predĺženú záruku je teraz možné zakúpiť i na vozidlo dovezené zo zahraničia.

Pri kúpe záruky s novým vozidlom je možné cenu programu zahrnúť do mesačných splátok. Hlavnou výhodou programu predĺženej záruky je to, že akékoľvek záručné opravy sú vykonávané len v autorizovaných servisoch Toyota s použitím originálnych náhradných dielov. Záručná oprava vozidla je bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti zákazníka, je hradená 100 % nákladov na servisných úkonoch a materiáloch. Výhodou je taktiež vyššia zostatková hodnota vozidla v prípade predaja vozidla, pretože záruka prechádza pri predaji na nového majiteľa.
Toyota razantne zvýhodnila záruky


Zdieľajte na Facebooku

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.