.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Rady motoristom
Všetky rady
Dočasné vyradenie vozidla...
(Bratislava, 10. január 2012) – Každé motorové vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie a má pridelenú tabuľku s evidenčným číslom, musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou. Navyše, v ustanovených lehotách musí byť podrobené technickej kontrole a emisnej kontrole. To všetko predstavuje pre majiteľa nemalé náklady. Sprievodca svetom dopravcu v najnovšom čísle radí ako ušetriť...

Uvedené povinnosti vyplývajú zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky tieto povinnosti znamenajú pre prevádzkovateľa vozidla náklady. Ako príklad uvádzame prehľad nákladov pre niektoré druhy nákladných vozidiel:

Ročné poistné zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je pri 7,5t nákladnom vozidle so zdvihovým objemom 4 461 cm3 a s výkonom motora 151 kW (pri najazdení 100 tisíc kilometrov ročne) sa pohybuje od 490 do 1 060 €.

Pri ťahači s hmotnosťou 18,6 t, zdvihovým objemom 12 902 cm3 a s výkonom motora 375 kW (pri najazdení 200 tisíc kilometrov ročne) to je už 700 – 1850 €.

A pri 32 tonovom nákladniaku so zdvihovým objemom motora 12 419 cm3, výkonom 397 kW (pri najazdení 100 tisíc kilometrov ročne) ide o sumu 590 – 1 400 €.

K týmto sumám si treba pripočítať technickú kontrolu vozidla, ktorá si vyžiada ďalších 40 € a nesmie chýbať ani emisná kontrol za 26 €.

Vozidlá, ktoré ich prevádzkovateľ nepoužíva celý rok, je možné dočasne vyradiť prostredníctvom obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Ide najmä o sezónne vozidlá, ktoré sa používajú iba počas určitej sezóny. Ale aj rôzne špeciálne upravené vozidlá, ktoré prevádzkovateľ určité časové obdobie v roku nepoužíva, napr. pri stavebných vozidlách zníženie objemu výkonov stavebných prác a podobne.


Viac sa o tejto problematike dočítate v aktuálnom vydaní časopisu Sprievodca svetom dopravcu.


Zdieľajte na Facebooku

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.