.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Zaujímavosť
Všetky zaujímavosti
BMW a autonómne vozidlá
(Mnichov) - BMW Group, Intel a Mobileye spojili svoje sily, aby vytvorili samostatne autonómne automobily a preniesli do reality budúcnosť dopravy. Trojica popredných spoločností zo sveta automobilov, technológií, počítačov a umelej inteligencie spolupracuje na tom, aby do roku 2021 priniesla riešenie pre plne autonómnu jazdu do sériovej výroby.

BMW Group bude spolu so spoločnosťami Intel a Mobileye vyvíjať potrebné riešenia a inovatívne systémy pre vysoko a plne automatizovanú jazdu, ktorú plánuje uviesť na trh v roku 2021. Základným bodom pre BMW Group na poli autonómnej jazdy je model BMW iNEXT, ktorý bude schopný autonómnej jazdy nielen na diaľnici, ale aj v mestských aglomeráciách.

Spoločnosti BMW Group, Intel a Mobileye sú presvedčené, že technológie pre automatizovanú jazdu zaistia väčšiu bezpečnosť aj jednoduchšie cestovanie. Cieľom tejto spolupráce je vývoj technológií pre budúcnosť, ktoré vodičom umožnia nielen zložiť ruky z volantu, ale tiež prestať sledovať cestu pred vozidlom (úroveň 3) a prestať myslieť na riadenie a jazdu (úroveň 4). Prostredie vo vnútri vozidla sa tak bude dať využiť na odpočinok alebo prácu. Táto úroveň autonómneho riadenia a jej technológie umožnia dosiahnuť vrcholnú úroveň číslo 5, pri ktorej nebude musieť v automobile sedieť človek. Práve tento stav, plánovaný na rok 2021, umožní vytvoriť flotilu automaticky jazdiacich automobilov, a tým aj úplne nové obchodné modely v prepojenom mobilnom svete.

Začiatkom júla 2016 sa zástupcovia všetkých spoločností zišli v mníchovskej centrále BMW Group, aby predstavili svoju stratégiu vytvorenia priemyselného štandardu zloženého z otvorenej platformy pre autonómne riadenie. Spoločná platforma bude navrhnutá pre úrovne autonómnej jazdy od 3 do 5 a bude otvorená pre rôznych výrobcov automobilov a ďalšie spoločnosti rôznych odvetví, ktoré budú môcť využívať skúsenosti z automatických strojov schopných automaticky sa učiť.

Spoločnosti sa dohodli na postupe vývoja systémov pre plne autonómne vozidlá využívajúce spoločnú základnú architektúru. V blízkom časovom horizonte predstavia testovaciu jazdu prototypu vybaveného systémom vysoko autonómnej jazdy HAD (Highly Automated Driving). V roku 2017 sa táto platforma rozšíri do celej flotily testovacích automobilov.


Zdieľajte na Facebooku
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.