.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Zaujímavosť
Všetky zaujímavosti
Toyota a vývoj elektromobilov
(Bratislava) - Spoločnosť Toyota Motor Corporation (TMC) sa rozhodla založiť vnútropodnikové oddelenie zodpovedné za vývoj elektromobilov.

Nový pokusný podnik by mal spustiť svoju činnosť v decembri tohto roka. Bude predstavovať akúsi virtuálnu organizáciu tvorenú štyrmi ľuďmi, a to z firiem Toyota Industries Corporation, Aisin Seiki Co., Ltd., Denso Corporation a TMC. Oddelenie bude fungovať nezávisle od ďalších organizácií v rámci vnútornej štruktúry firmy.

Nový virtuálny podnik bude pri vývoji elektromobilov vychádzať z technologického know-how a zdrojov skupiny Toyota Group. Veľmi jednoduchá organizačná štruktúra by mala podporiť presadzovanie neobvyklých pracovných postupov, a tým urýchliť postup celého projektu s cieľom čo najrýchlejšie uvádzať nové vozidlá na trh.

TMC sa vždy snaží ponúkať správne vozidlá v správny čas a na správnom mieste. Preto dlhodobo presadzuje komplexný prístup k ekologickým automobilom a vyvíja vozidlá s hybridným pohonom, plug-in hybridné automobily, vozidlá poháňané palivovými článkami (FCV), elektromobily a ďalšie technológie. TMC sa osobitne zamerala na technológiu palivových článkov, pretože vozidlá s týmto pohonom z pohľadu dojazdovej vzdialenosti, času tankovania vodíkového paliva i ďalších stránok ponúkajú porovnateľnú úroveň pohodlia ako súčasné automobily s benzínovým motorom, čím sa podľa názoru TMC stávajú ideálnym zástupcom kategórie „maximálne ekologických vozidiel“.

Vzhľadom na rozdielnosť energetických stratégií a infraštruktúr v rôznych častiach sveta, ruka v ruke s prudkým sprísňovaním predpisov presadzujúcich vozidlá s nulovými emisiami, vzrástla potreba ponúkať také modely, ktoré sa uplatnia v rozdielnych podmienkach. TMC sa teda súčasne s podporou technológie palivových článkov rozhodla vytvoriť nový rámec, ktorý by umožňoval obchodné využitie elektromobilov už v tejto ranej fáze, a to ako alternatívneho prostriedku na dosahovanie nulových emisií.


Zdieľajte na Facebooku
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.