.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk
Zaujímavosť
Všetky zaujímavosti
Volvo nezničíš
(Bratislava) - Skvelé reklamné kampane na nákladné vozidlá značky Volvo sme obdivovali už viackrát. Tentoraz si tvorcovia
pripravili veľmi presvedčivú prezentáciu. Nákladniak zverili do rúk 4-ročnej dievčiny. To, ako nekompromisne ho
dokázala otestovať malá „vodička“ prezradí priložené video.Zdieľajte na Facebooku
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.